Raport: Zmora polskiego pacjenta – kolejki do lekarzy.