Profil, zachowania i zwyczaje Polaków rezerwujących wizyty lekarskie przez internet (raport).